ZESPÓŁ KANCELARII

Jesteśmy nowoczesną, łódzką kancelarią świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami podatkowymi.

Dla naszych Klientów staramy się zawsze znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie, które uwzględniałoby potencjalne skutki prawne poszczególnych działań, co decyduje o kompleksowości oraz jakości świadczonych przez kancelarię usług.

Rosnące zaufanie Klientów, których zakres obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, zawdzięczamy pełnemu zaangażowaniu w ich sprawy oraz skuteczności podejmowanych działań.