Łukasz Gontarek

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia magisterskie jednolite na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra, broniąc pracę magisterską w Katedrze Postępowania Karnego  i Kryminalistyki pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Lacha pt.: „Ściganie groomingu w Internecie”.

W trakcie studiów uczęszczał w wielu kursach doszkalających, w tym w zakresie języka angielskiego prawniczego. Pierwsze kroki ku zgłębieniu istoty wykonywanego zawodu w przyszłości poczynił w  ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej.

Od 2021 r. jest aplikantem przy Okręgowej Radzie Radców Prawnych w Łodzi.

Wraz z momentem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego na aplikację radcowską, zdobywa doświadczenie w tutejszej Kancelarii, zajmując się różnymi gałęziami prawa. W jego spektrum zainteresowań z perspektywy wykonywanej praktyki znajduje się prawo cywilne, w tym przede wszystkim sprawy z rękojmi, prawo gospodarcze oraz roszczenia o charakterze odszkodowawczym, jak i prawo karne oraz prawo przewozowe.

Kontakt

E-mail: l.gontarek@wojciech-jaworski.pl