Martyna Trudnos

APLIKANT RADCOWSKI

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia magisterskie jednolite na kierunku prawo, uzyskując tytuł magistra, broniąc pracę magisterską w Katedrze Prawa Pracy pod kierunkiem dra hab. Mirosława Włodarczyka prof. nadzw. UŁ pt. „Potrącenia z wynagrodzenia za pracę”.

W okresie studiów aktywnie działała w organizacjach studenckich m.in. Biurze Karier na WPiA UŁ i Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa ELSA.

Od roku 2022 r. jest aplikantką przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich kancelariach radcowskich, adwokackich a także jako wolontariusz Fundacji Academia Iuris.

W swojej praktyce zajmuje się prawem gospodarczym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem rodzinnym i opiekuńczym a także prawem upadłościowym.

Kontakt

E-mail: m.trudnos@wojciech-jaworski.pl