Zakres świadczonych przez nas usług

W naszej kancelarii uzyskają Państwo kompleksową i profesjonalną pomoc, w szczególności z zakresu:

 • prawa cywilnego
 • prawa handlowego
 • prawa gospodarczego
 • prawa pracy
 • prawa własności przemysłowej
 • prawa autorskiego
 • prawa konkurencji
 • różnych gałęzi prawa administracyjnego (m.in. postępowanie administracyjne, prawo budowlane)
 • prawa podatkowego

W ramach świadczonych usług:

 • udzielamy porad prawnych,
 • sporządzamy na użytek Klienta opinie prawne, umowy, statuty, regulaminy, pisma przedprocesowe i procesowe oraz inne dokumenty,
 • przygotowujemy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych,
 • zapewniamy reprezentację w postępowaniach sądowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych,
 • zajmujemy się kompleksowo windykacją należności,
 • oferujemy wsparcie dla prawników lub menedżerów zatrudnionych u Klienta,
 • zapewniamy pełną obsługę prawną Klientów, łączącą w sobie wymienione wyżej formy świadczenia usług, która może być związana z obecnością radcy prawnego w ustalonych godzinach.

Windykacja należności

Świadczymy usługi w zakresie windykacji należności, mających na celu odzyskanie długów czy uzyskanie należnego odszkodowania. W kompleksowy i indywidualny sposób podchodzimy do każdego Klienta i pomagamy mu odzyskać należności.

Dokładnie analizujemy każdy przypadek, dzięki czemu jesteśmy w stanie zaproponować rozwiązanie idealne dla każdego Klienta.

 • Demo Image

System wynagrodzeń

Wynagrodzenie za świadczone usługi w zakresie pomocy prawnej zawsze ustalamy indywidualnie w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy, z uwzględnieniem możliwości Klienta.

Ze względu na specyfikę świadczenia usług prawniczych można wyróżnić następujące sposoby rozliczeń:

System stałego wynagrodzenia ryczałtowego:

Wynagrodzenie stałe ustalone za dany okres rozliczeniowy najczęściej miesięczny. Wynagrodzenie takie jest ustalane w drodze negocjacji z Klientem, po rozpoznaniu standardowego nakładu czasu pracy, potrzebnego dla obsługi danego Klienta.

System wynagrodzenia ryczałtowego:

Wysokość wynagrodzenia za wykonanie określonego zadania (sporządzenie opinii prawnej, wzoru umowy itp.) jest ustalana w drodze negocjacji z Klientem. Taki rodzaj wynagrodzenia jest ustalany zazwyczaj w sytuacjach, kiedy można przewidzieć nakład czasu pracy niezbędny do wykonania danego zadania.

System rozliczania godzinowego:

Wynagrodzenie uzależnione od ilości przepracowanych godzin przy ustalonej stawce godzinowej.

System ryczałtowo-godzinowy:

Wynagrodzenie stałe ustalone stawką miesięczną dla określonej liczby godzin pracy. Przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin - wynagrodzenie i rozliczenie wg stawki godzinowej.

System premii za sukces:

Wysokość wynagrodzenia zależy w części od uzyskania dla Klienta szczególnych korzyści. Taka premia za sukces (success fee) jedynie uzupełnia wynagrodzenie podstawowe, które jest wtedy ustalane w odpowiednio niższej wysokości.