Justyna Jaborska

KIEROWNIK SERKRETARIATU

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku Administracja i studia drugiego stopnia na kierunku Prawo podatkowe  i rachunkowość. Studia zakończyła obroną pracy magisterskiej z zakresu prawa podatkowego pt. „Opodatkowanie przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych”.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w łódzkich kancelariach adwokackich i radcowskich.

W Kancelarii Justyna odpowiada za sprawny obieg dokumentów oraz wspomaga zespół Kancelarii w sprawach administracyjnych i organizacyjnych.

Kontakt

E-mail: sekretariat@wojciech-jaworski.pl