Natychmiastowa zmiana stanowiska przy wypowiedzeniu zmieniającym

Pracodawca na wypadek złożenia wypowiedzenia zmieniającego stanowisko pracownika, nie musi czekać aż do końca okresu wypowiedzenia, aby możliwe było przeniesienie pracownika na nowe stanowisko. „Pracodawca, który stawia pracownikowi zatrudnionemu na kierowniczym stanowisku pracy potwierdzone zarzuty nieefektywności świadczenia (wykonywania) pracy kierowniczej może skorzystać z uprawnienia z art. 42 § 4 k.p. do powierzenia mu jako innej odpowiedniej pracy – wykonywania zatrudnienia na zaproponowanym w wypowiedzeniu zmieniającym stanowisku pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika. Jest to usprawiedliwione zwłaszcza wtedy, gdy pracodawca od razu zmierza do usprawnienia i oczekuje osiągania lepszych efektów pracy kierowniczej przez innego pracownika, któremu powierzył takie stanowisko, choćby podjęte działania nie usuwały wszelkich nieprawidłowości lub braku spodziewanych efektów zatrudniania pracowników na stanowiskach kierowniczych.” (wyrok SN z dnia 11 stycznia 2011r., I PK 157/10).  

Strona główna

Twoja kancelaria prawnaKancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jaworski jest kancelarią świadcząca usługi w zakresie obsługi prawnej zarówno klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz spółek prawa handlowego. Specjalizujemy się w wielu dziedzinach prawa, zapewniając wysokiej jakości poziom naszych usług.Realizujemy zadania z zakresu szeroko rozumianego doradztwa prawnego. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed