dr Wojciech Jaworski
radca prawny

Jesteśmy nowoczesną, łódzką kancelarią świadczącą usługi w zakresie szeroko rozumianego doradztwa prawnego. Zapewniamy reprezentację w postępowaniach przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej oraz organami podatkowymi.

Dla naszych Klientów staramy się zawsze znaleźć najbardziej optymalne rozwiązanie, które uwzględniałoby potencjalne skutki prawne poszczególnych działań, co decyduje o kompleksowości oraz jakości świadczonych przez kancelarię usług.

Rosnące zaufanie Klientów, których zakres obejmuje zarówno klientów indywidualnych, jak i podmioty gospodarcze, w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego, zawdzięczamy pełnemu zaangażowaniu w ich sprawy oraz skuteczności podejmowanych działań.

Założyciel kancelarii - radca prawny dr Wojciech Jaworski - jest absolwentem prawa Uniwersytetu Łódzkiego.  W 2010 roku uczestniczył w międzynarodowym seminarium Eucotax Wintercourse w Uppsala (Szwecja), gdzie zaprezentował swoją pracę magisterską pt. „Equality and ability to pay in the Polish tax system”. W okresie od stycznia 2012 roku do grudnia 2014 roku odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a w marcu 2015 roku złożył egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym. Radca prawny Wojciech Jaworski jest wpisany na prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi listę radców prawnych pod numerem Łd-2087. W 2017 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych w specjalności prawo finansowe, na skutek obrony na Uniwersytecie Łódzkim rozprawy doktorskiej pt. "Zasada równości a progresywne opodatkowanie dochodu".

Doświadczenie zawodowe zdobywa od początku 2010 roku, wcześniej pracując w renomowanej, łódzkiej kancelarii radcowskiej.

Specjalizuje się w szczególności w prawie cywilnym, handlowym, gospodarczym, pracy, własności przemysłowej, autorskim, konkurencji, administracyjnym oraz podatkowym. Ponadto posiada doskonałe doświadczenie praktyczne w zakresie negocjacji oraz windykacji wierzytelności.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zarówno w mowie jak i piśmie (potwierdzone uzyskanie następujących certyfikatów: Certificate in Advanced English (CAE); Certificate of Proficiency in English (CPE); Test of Legal English Skills Advanced (TOLES Advanced)). Natomiast językiem niemieckim posługuje się w stopniu komunikatywnym (potwierdzone uzyskaniem certyfikatu: Zertifikat Deutsch (ZD)).

Jest autorem następujących publikacji:

1) Charakter postanowienia o wpisie do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany składu personalnego wspólników spółki osobowej prawa handlowego na płaszczyźnie prawa podatkowego, "Przegląd podatkowy" 2013, nr 2, s. 29-34.

2) Uzasadnienie progresji w opodatkowaniu dochodu - przegląd stanowisk, "Kwartalnik prawa podatkowego" 2014, nr 4, s. 83-98.